Connect with us

Hi, what are you looking for?

Wiadomości

Politechnika Opolska uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki.

Pięć tysięcy studentów i ponad 430 nauczycieli akademickich uroczyście rozpoczęło w czwartek rok akademicki 2022/2023.

Politechnika Opolska uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki

Pięć tysięcy studentów i ponad 430 nauczycieli akademickich uroczyście rozpoczęło w czwartek rok akademicki 2022/2023.
– Jestem przekonany, że za świetnym wykształceniem
i perspektywą znakomitej drogi zawodowej nie trzeba wyjeżdżać z Opola. Politechnika Opolska nie tylko dba o jakość kształcenia, ale także i o warunki – podkreślił prof. Marcin Lorenc, rektor uczelni.
– Wybrałem informatykę na Politechnice Opolskiej ze względu na możliwości rozwoju w kołach naukowych. Jeszcze przed rozpoczęciem studiów byłem związany z politechniką ponieważ gram w uczelnianej orkiestrze. Dodatkowy plus to samo Opole, które jest fajnym miastem, podoba mi się jego atmosfera – zaznacza Michał Duszak. O wyborze kierunku studiów przez Dominikę Malinowską zadecydowała pasja i … miłość. – Pochodzę z Torunia. Mój narzeczony studiuje na Politechnice Opolskiej. Wybrałam tę uczelnię także ze względu na wzornictwo przemysłowe ponieważ podoba mi się połączenie elementów technicznych z artystycznymi. Jestem wrażliwą duszą. Po skończeniu studiów chciałabym pracować w biurze projektowym, pracować na drukarkach 3D – mówi Dominika Malinowska.

Na Politechnikę Opolską zostało przyjętych blisko 1800 studentów wśród których największym zainteresowaniem cieszyła się informatyka, logistyka, fizjoterapia i zarządzanie. Część z kandydatów przemierzyła kilkaset kilometrów jak Krzysztof Prus. – Przyjechałem z Lubelszczyzny, spod Chełma. Wybrałem kierunek sport i bezpieczeństwo ponieważ oferuje coś wyjątkowego, a mianowicie przygotowanie do pracy w wojskach specjalnych, co ważne, kierunek jest pod patronatem Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych – relacjonuje. – 80% z nas na roku ma już wytypowaną jednostkę – głównie sił specjalnych – do której chciałby się dostać, pozostali chcą pracować jako trenerzy personalni – dodaje Krzysztof Prus. Łącznie, na 26 kierunkach studiów uczy się pięć tysięcy studentów. O ich wykształcenie dba dokładnie 435 nauczycieli akademickich.

Natomiast Szkoła Doktorska Politechniki Opolskiej przyjęła 33 doktorantów, z których 10 to uczestnicy ministerialnego programu doktorat wdrożeniowy. – Bardzo chciałem rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać wiedzę. W ramach doktoratu będę opracowywał system diagnostyki podobciążeniowej przełączników zaczepów z wykorzystaniem uczenia maszynowego – zapowiada mgr inż. Michał Włodarz, absolwent elektrotechniki Politechniki Opolskiej. – Chciałam poszerzyć swoje kwalifikacje, łączę pracę zawodową z doktoratem. Będę zajmować się rewitalizacją obszarów poprzemysłowych w województwie opolskim – opisuje mgr inż. Weronika Brożyna, absolwentka architektury na Politechnice Opolskiej.Zarówno studenci jak i doktoranci złożyli ślubowanie, natomiast ci pierwsi poprzez akt immatrykulacji zostali włączeni przez prof. Marcina Lorenca, rektora Politechniki Opolskiej w poczet społeczności akademickiej.
– Gratuluję wyboru Politechniki Opolskiej, jestem pewien, że macie przed sobą dobrą przyszłość i bardzo dobre szanse zatrudnienia. Życzę wam dzisiaj, abyście to w pełni wykorzystali. Czas studiów to czas nie tylko nauki, ale przede wszystkim czas kształtowania charakterów, poglądów, postaw społecznych. To także czas zawierania najbardziej trwałych przyjaźni, nierzadko także związków małżeńskich. To także szansa na rozwój pasji, na pracę w kołach naukowych, samorządzie studenckim. To doświadczenia, których owoce zbierzecie w przyszłości. Życzę wam, abyście kończąc naszą uczelnię wynieśli z niej jak najlepsze wspomnienia. Zawsze pamiętajcie, że w naszej uczelni studenci są najważniejsi. Bez was nie byłoby Politechniki Opolskiej – zwrócił się do studentów i doktorantów prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej, który w swoim wystąpieniu inauguracyjnym zwrócił uwagę m.in. na historyczny wynik ewaluacji.– Rok temu w trakcie inauguracyjnego wystąpienia mówiłem, że najważniejszy dla nas wynik ewaluacji. To nic innego jak ocena naszej pracy przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wiemy wszyscy, że nie będzie dobrego kształcenia jak również przełomowych technologii i rozwiązań, bez nauki na najwyższym poziomie. W 2019 roku o ewaluacji na Politechnice Opolskiej myśleliśmy z niepokojem, obawiano się, że uczelnia może nie otrzymać nawet wymaganych dwóch kategorii B+, aby pozostać politechniką. Jako zarząd uczelni zmieniliśmy to nastawienie, udowodniliśmy, że nasza uczelnia może być nie tylko mocnym ośrodkiem w regionie, ale poziom naszych badań dorównuje ośrodkom na poziomie światowym co wskazują międzynarodowe, obiektywne rankingi naukowe. Dzięki mobilizacji i pracy na wysokim poziomie naszych naukowców, w krótkim czasie osiągnęliśmy historyczny wynik. Wszystkie 10 dyscyplin poddanych ewaluacji osiągnęło wynik oznaczający uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego oraz prowadzenia kształcenia w szkole doktorskiej. Dwie z poddanych ewaluacji dyscyplin: ekonomia i finanse oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka uzyskały kategorię A, która jest najwyższą oceną i świadczy o bardzo wysokiej jakości naukowej. Już kategoria B+, którą otrzymały nasze pozostałe dyscypliny, potwierdza wysoką jakość naukową – zaznaczył prof. Marcin Lorenc.

– Rok 2022 dla Politechniki Opolskiej to pomimo trudnej sytuacji demograficznej odwrócenie kilkuletniego trendu spadkowego w rekrutacji na naszą uczelnię. To także większe zainteresowanie studiami na naszej uczelni przez obcokrajowców – po raz pierwszy na politechnice rozpoczęli studia obywatele Kirgistanu. To również bardzo mocne wsparcie ministerialne. Tylko w ciągu ostatniego półrocza Politechnika Opolska otrzymała niemal 60 milionów złotych. Środki te w większości – mowa o kwocie 51 mln 150 tys. zł – zostaną przeznaczone na przebudowę i termomodernizację budynku „Lipsk”, w którym po zakończeniu inwestycji będą się mieścić dwa wydziały: Inżynierii Produkcji i Logistyki oraz Ekonomii i Zarządzania, pozostałe na realizację projektu pn. „Funkcjonalna analiza powierzchni w inżynierii mechanicznej” w ramach programu Polska Metrologia, termomodernizację akademika Pryzma, podwyżkę wynagrodzeń oraz doktoraty wdrożeniowe, których kolejnych 10 – czyli wszystkie złożone – zostało zakwalifikowanych niedawno do ministerialnego programu. To dowód na to, że badania, rozwiązania proponowane przez naszych naukowców są innowacyjne, potrzebne przemysłowi, ale także konkurencyjne – mówił prof. Marcin Lorenc, który podkreślił, że efekty prac naukowców opolskiej uczelni technicznej widoczne są także w światowych rankingach.Jak wynika z danych SciVal tylko w ciągu czterech lat o 350% wzrosła liczba publikacji naukowców Politechniki Opolskiej w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych na całym świecie. To nie jedyne zestawienie, które odnotowuje wzrost rozpoznawalności politechniki na arenie międzynarodowej. Z analizy bazy Web of Science Core Collection za 2021 rok wynika, że naukowcy Politechniki Opolskiej byli cytowani na całym świecie ponad 11 tysięcy razy. Dla porównania: rok wcześniej liczba ta wynosiła 6,7 tysięcy i już wówczas była znacznie wyższa niż przed laty. Natomiast w typowo naukowym rankingu Nature Index, który klasyfikuje kraje i uczelnie pod względem liczby artykułów naukowych opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych na świecie tylko w przeciągu roku Politechnika Opolska awansowała o ponad 20 miejsc. Z kolei do nowego, ogólnoświatowego rankingu dotyczącego inżynierii mechanicznej Research.com – który sprawdza jak uczelnie się rozwijają, dotyczy stricte pracy oraz badań naukowych – zakwalifikowano tylko cztery polskie uczelnie. Jedną z nich jest Politechnika Opolska.
– Jestem przekonany, że za świetnym wykształceniem i perspektywą znakomitej drogi zawodowej nie trzeba wyjeżdżać z Opola czy województwa. Politechnika Opolska nie tylko dba o jakość kształcenia, ale także i o warunki. Stawki stypendiów na naszej uczelni są jedne z najwyższych w kraju, opłaty za akademiki konkurencyjne, inwestujemy również w kolejne laboratoria i pracownie – podkreślił prof. Marcin Lorenc.

– Nauczeni doświadczeniem ostatnich kilkunastu miesięcy, w najbliższą przyszłość patrzymy z dużą ostrożnością. Kolejne miesiące przynoszą rekordową inflację, prognozy cen nośników energii i ciepła zwiastują nadchodzący kryzys energetyczny. Są to kolejne wyzwania, których nasze pokolenie jeszcze nie doświadczyło, ale z którymi musimy się zmierzyć. Jednak historia nas uczy, że kryzysy nie zatrzymały postępu nauki i rozwoju cywilizacyjnego. Potencjał myśli ludzkiej jest ponad problemami codzienności. To powoduje, że czasy kryzysu mądrze wykorzystane stają się momentami przełomowymi w rozwoju, momentami odnowy. Jaki ten świat będzie w przyszłości w dużej mierze zależy od nas, od nauczycieli akademickich. Platon powiedział: „Rzeczy się stają, idee istnieją”. Dla nas, dla naszej społeczności akademickiej ta idea zamyka się w słowach: „Politechnika Opolska tworzona przez ludzi, z myślą o ludziach i dla ludzi” – zaznaczył prof. Marcin Lorenc.

– Jestem pewien, że każdy z nas jest pełen podziwu dla uczelni, która po raz kolejny udowodniła, że nawet mały ośrodek naukowy, z najmniejszego województwa może być zauważalny i przede wszystkim doceniany nie tylko w kraju, ale także na arenie międzynarodowej. Każdy z państwa podzieli moje zdanie: nikt już nie wyobraża sobie naszego regionu bez silnej uczelni technicznej jaką niepodważalnie jest Politechnika Opolska – powiedział Andrzej Staruch, przewodniczący Rady Uczelni.
– Politechnika w ostatnim czasie może się poszczycić wieloma wybitnymi osiągnięciami. Ostatnia ewaluacja, podniesienie w rankingach sprawia, że staje się uczelnią konkurencyjną i rozpoznawalną nie tylko na polskim rynku ale i w Europie. Dzięki wytężonej pracy naukowców zatrudnionych na Politechnice Opolskiej możemy osiągać rezultaty w postaci nowych patentów, nowych wyników i bardzo ważny element, który daje perspektywy dla studentów: doktoraty wdrożeniowe, które od dwóch lat znajdują uznanie komisji krajowej. Dzięki tym projektom przyśpiesza kontakt pomiędzy nauką a biznesem, o który tak walczymy. Politechnika Opolska to niemal 100% gwarant znalezienia dobrego, dobrze płatnego zatrudnienia – zaznaczył Tomasz Witkowski, wicewojewoda opolski.– To bardzo ważne, że jesteście uczelnią, która nie tylko rozwija umysły, ale także poszerza horyzonty. Dziękuję wszystkim pracownikom za udowadnianie, że w naszym wyjątkowym, kompaktowym, małym ale różnorodnym województwie jesteście uczelnią, która wykorzystuje w praktyce efekty swoich badań czego efektem są doktoraty wdrożeniowe i szeroka współpraca z przemysłem. Dziękuję za przekazywanie wiedzy na światowym poziomie – zwróciła się do społeczności akademickiej Zuzanna Donath-Kasiura, wicemarszałkini województwa opolskiego.

– W Opolu warto studiować na politechnice. Politechnice, która kształci kadry tak niezbędne całej naszej regionalnej gospodarce, przemysłowi, administracji a nawet związane z bezpieczeństwem. Kształcenie, które oferuje Politechnika Opolska jest praktyczne i potrzebne na rynku pracy. Chcę podziękować za dynamikę, którą obecne władze politechniki przejawiają, to daje nadzieję na realizację długo wyczekiwanych inwestycji. Przyciąganie do Opola ludzi młodych z całego świata to również niezwykle ważna rzecz, która dzieje się na Politechnice Opolskiej. Fantastycznie, że jesteście tak atrakcyjni – podkreślił Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.
– Gratuluję sukcesów, wspaniałych osiągnieć, których jest tak wiele. Dziękuję za pracę, którą wykonujecie. Bez niej nie byłoby sukcesów ani tego dobra, które wykracza poza uczelnię. Mam na myśli zaangażowanie społeczne, pomoc uchodźcom z Ukrainy. Przyjmijcie za to wielkie słowa wdzięczności – dodał bp Andrzej Czaja, ordynariusz diecezji opolskiej.

Uroczystość zwieńczył utwór „Gaudeamus igitur” w wykonaniu Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej oraz inauguracyjny wykład pt. „Harmonia w zarządzaniu przemysłem przyszłości”, który wygłosiła prof. Justyna Patalas-Maliszewska, dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Źródło Politechnika Opola

456
Advertisement
Advertisement

Może Ci się spodobać

Z ostatniej chwili

W czwartek 8 grudnia po godzinie 9:00 służby ratunkowe dostały zgłoszenie o wypadku na obwodnicy Niemodlina na wysokości Sosnówki w kierunku

Z ostatniej chwili

W środę 7 grudnia w godzinach wieczornych do służb ratunkowych z nr alarmowego 112 wpłynęło zgłoszenie o wypadku na skrzyżowaniu ulic Ozimska

Wiadomości

Izba Administracji Skarbowej w Opolu oraz Drugi Urząd Skarbowy w Opolu zmieniają siedzibę i przenoszą się do „Centrum Usług Publicznych”

Z ostatniej chwili

W poniedziałek 5 grudnia około godziny 13:40 do służb ratunkowych wpłynęło zgłoszenie o wypadku na obwodnicy Opola koło stacji BP.