Connect with us

Hi, what are you looking for?

Wiadomości

Przypominamy przepisy obowiązujące w związku z prowadzeniem kampanii wyborczej.

Zgodnie z obowiązującym prawem w czasie trwania kampanii materiały wyborcze podlegają ochronie prawnej.

Przypominamy przepisy obowiązujące w związku z prowadzeniem kampanii wyborczej.

Zgodnie z obowiązującym prawem w czasie trwania kampanii materiały wyborcze podlegają ochronie prawnej.

Oznacza to między innymi zakaz ich niszczenia, usuwania, zamalowywania pod groźbą kary aresztu albo grzywny w wysokości do 5 tys. złotych. Przepisy te reguluje artykuł 67 Kodeksu Wykroczeń.

Z kolej Kodeks Wyborczy określa, że na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.

Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe. Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Zgodnie z art. 108 Kodeksu Wyborczego zabrania się prowadzenia agitacji wyborczej na terenie urzędów administracji rządowej, administracji samorządu terytorialnego, sądów, zakładów pracy w sposób i formach zakłócających normalne funkcjonowanie. Zakaz ten obowiązuje także na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej, a także skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Co ważne, w dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem, prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione. Dotyczy to także aktywności w Internecie. Agitacja wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje, jest zabroniona.

Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy są zobowiązani usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

Więcej przepisów w akcie prawnym – Kodeks Wyborczy https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110210112/U/D20110112Lj.pdf

Źródło KWP w Opolu

990
Advertisement
Advertisement

Może Ci się spodobać

Z ostatniej chwili

W środę 17 lipca o godzinie 15:12 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie od operatora nr alarmowego 112 o wypadku drogowym na ul. Spórackiej 

Z ostatniej chwili

We wtorek 17 lipca o godzinie 14:29 strażacy z JRG 2 Opole ,którzy wracali ze zdarzenia, najechali na motocyklistę , który przewrócił się

Wiadomości

We wtorek 16 lipca o godzinie 11:15 do służb ratunkowych wpłynęło zgłoszenie od operatora nr alarmowego 112 o wypadku drogowym w Brzegu

Wiadomości

Policjanci ze Zdzieszowic zatrzymali 28-latka, który miał podpalić drzwi do mieszkania kamienicy.