Connect with us

Hi, what are you looking for?

Wiadomości

Jak zatrudniać cudzoziemca???

Śląski Oddział Straży Granicznej wspólnie ze Stowarzyszeniem Alumni oraz we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy

Śląski Oddział Straży Granicznej wspólnie ze Stowarzyszeniem Alumni oraz we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, powiatowymi urzędami pracy i urzędami wojewódzkimi ze Śląska, Małopolski i Opolszczyzny zakończył projekt szkoleniowy skierowany do pracodawców „Cudzoziemiec w pracy. Engage2Prevent”.Główną ideą projektu, w którym uczestniczyło 209 przedstawicieli pracodawców, było przede wszystkim przeszkolenie pracodawców w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców. W ramach projektu przeprowadzono:
1. warsztaty w Częstochowie, Bielsku-Białej, Opolu, Tychach oraz w Krakowie;
2. sesję szkoleniową podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Firm w Katowicach;
3. stworzono również stronę internetową cudzoziemiecwpracy.pl/ w celu dostępu do najnowszych informacji z zakresu procesu zatrudnienia cudzoziemca.
Innowacyjną cechą tego projektu było zgromadzenie ekspertów reprezentujących ośrodki rządowe, jak również społeczności samych pracodawców, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom, przede wszystkim tym pracodawcom, którzy wiążą duże oczekiwania z zatrudnieniem obcokrajowca we własnej firmie. Działania projektowe i wypracowane w ramach spotkań rekomendacje pozwoliły osiągnąć cel projektu, wśród nich cel główny, jakim było stworzenie innowacyjnego mechanizmu ułatwiającego legalne zatrudnienie dla obcokrajowców. Wiedza przekazywana przez funkcjonariuszy Straży Granicznej została bardzo wysoko oceniona przez uczestników szkoleń. Zacieśnienie współpracy pomiędzy partnerami projektu oraz wspólna wymiana doświadczeń podczas sesji szkoleniowych sprzyjały wypracowaniu rekomendacji, które przedstawiono w raporcie dostępnym na stronie internetowej:
https://cudzoziemiecwpracy.pl/raporty/cudzoziemiec-w-racy-raport-z-badan-w-ramach-projektu/

385
Advertisement
Advertisement

Może Ci się spodobać