Connect with us

Hi, what are you looking for?

Wiadomości

Sprawdzenie gotowości do służby we Włoszech

Żołnierze Narodowego Elementu Wsparcia, przygotowujący się do udziału w ramach IV

Sprawdzenie gotowości do służby we Włoszech

Żołnierze Narodowego Elementu Wsparcia, przygotowujący się do udziału w ramach IV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego misji EUNAVFOR MED IRINI, zakończyli pierwszą część szkolenia.
Przygotowanie żołnierzy do udziału w misji poza granicami kraju to złożony proces, podczas którego dowódca kolejnej zmiany ma czas na ukompletowanie i zgranie zespołu, wyszkolenie swoich podwładnych, uzupełnienie dokumentacji, wykonanie niezbędnych badań oraz szczepień właściwych dla regionu, w którym będą operować. 11 lutego br. żołnierze Narodowego Elementu Wsparcia IV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego misji EUNAVFOR MED IRINI zakończyli pierwszy etap przygotowań. Stopień gotowości do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem sprawdził zespół kontrolny złożony ze specjalistów z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Przez trzy dni żołnierze poddawani byli egzaminom teoretycznym i praktycznym, które zorganizowano na terenie 91 Batalionu Logistycznego w Komprachcicach oraz na strzelnicy garnizonowej w Opolu. Podczas ćwiczenia taktyczno – logistycznego sprawdzeniu podlegało wyszkolenie ogólnowojskowe i specjalistyczne, żołnierze musieli również rozwiązywać problemy związane z występowaniem zagrożeń generowanych przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2.
W kolejnym etapie szkolenia żołnierze Narodowego Elementu Wsparcia doskonalić będą umiejętności związane z zajmowanym stanowiskiem służbowym oraz przygotowywać się do certyfikacji narodowej, która realizowana będzie z całością Polskiego Kontyngentu Wojskowego misji EUNAVFOR MED IRINI.
Tekst: kpt. Piotr Płuciennik
Zdjęcia: kpt. Piotr Płuciennik

2082
Advertisement
Advertisement

Może Ci się spodobać

Wiadomości

W dniu 10 lipca br. przez inspektorów z kędzierzyńsko-kozielskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu

Z ostatniej chwili

W sobotę 22 czerwca od godziny 12:00 Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu stało się miejscem wyjątkowej uroczystości – obchodów

Wiadomości

W sobotę 22 czerwca o godzinie 12:00 Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu stanie się miejscem wyjątkowej uroczystości – obchodów

Sport

W Brandenburgu odbył się Puchar Świata w maratonie kajakowym. Wygrali opolscy logistycy!