Connect with us

Hi, what are you looking for?

Wiadomości

Sprawdzenie gotowości do służby we Włoszech

Żołnierze Narodowego Elementu Wsparcia, przygotowujący się do udziału w ramach IV

Sprawdzenie gotowości do służby we Włoszech

Żołnierze Narodowego Elementu Wsparcia, przygotowujący się do udziału w ramach IV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego misji EUNAVFOR MED IRINI, zakończyli pierwszą część szkolenia.
Przygotowanie żołnierzy do udziału w misji poza granicami kraju to złożony proces, podczas którego dowódca kolejnej zmiany ma czas na ukompletowanie i zgranie zespołu, wyszkolenie swoich podwładnych, uzupełnienie dokumentacji, wykonanie niezbędnych badań oraz szczepień właściwych dla regionu, w którym będą operować. 11 lutego br. żołnierze Narodowego Elementu Wsparcia IV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego misji EUNAVFOR MED IRINI zakończyli pierwszy etap przygotowań. Stopień gotowości do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem sprawdził zespół kontrolny złożony ze specjalistów z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Przez trzy dni żołnierze poddawani byli egzaminom teoretycznym i praktycznym, które zorganizowano na terenie 91 Batalionu Logistycznego w Komprachcicach oraz na strzelnicy garnizonowej w Opolu. Podczas ćwiczenia taktyczno – logistycznego sprawdzeniu podlegało wyszkolenie ogólnowojskowe i specjalistyczne, żołnierze musieli również rozwiązywać problemy związane z występowaniem zagrożeń generowanych przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2.
W kolejnym etapie szkolenia żołnierze Narodowego Elementu Wsparcia doskonalić będą umiejętności związane z zajmowanym stanowiskiem służbowym oraz przygotowywać się do certyfikacji narodowej, która realizowana będzie z całością Polskiego Kontyngentu Wojskowego misji EUNAVFOR MED IRINI.
Tekst: kpt. Piotr Płuciennik
Zdjęcia: kpt. Piotr Płuciennik

1473
Advertisement
Advertisement

Może Ci się spodobać

Z ostatniej chwili

Trwa akcja mieszania wody na śluzach Sławięcice i Nowa Wieś, aby zwalczyć złotą algę, która zanieczyszcza Kanał Gliwicki na terenie

Wiadomości

W dniach 13-14 maja w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej odbędzie się pierwszy etap projektu Trenuj jak żołnierz, na które serdecznie

Wiadomości

Na Placu Wolności w Opolu upamiętniono 78 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej.

Wiadomości

Uszkodzone, pęknięte i zużyte opony to główne przyczyny złego stanu technicznego pojazdów ciężarowych skontrolowanych przez inspektorów