PI势 ZASAD BEZPIECZNEGO GRZYBOBRANIA

2019-10-02 | 2019-10-02 12:14:32 | Wej舵: 2413

Pi阫ny pogoda na pocz眛ku jesieni sprawi砤, 縠 mamy prawdziwy wysyp grzybów. Cho grzybobranie to 秝ietny pomys na sp阣zanie wolnego czasu, musimy pami阾a o zasadach bezpiecze駍twa. Wskazujemy pi赕 zagro縠, na które musimy zwróci uwag wchodz眂 do lasu. Apelujemy przede wszystkim o rozwag.Sezon na grzyby trwa w najlepsze. Ale nie ka縟y grzybiarz wie, jak zachowa si w lesie, aby by硂 bezpiecznie. Dlatego wskazujemy 5 zasad dobrego grzybiarza, aby z lasu przywie兼 tylko pozytywne wspomnienia.
1. Zgubienia si w lesie. Co roku s硊縝y odnotowuj zg硂szenia o osobach, które pob潮dzi硑 podczas grzybobrania i nie s w stanie samemu wróci do domu. Dlatego przed wyj禼iem do lasu poinformujmy najbli縮zych o takiej wyprawie i przeka縨y, w którym obszarze zamierzamy szuka grzybów. Najlepiej jest wybra si na grzyby w wi阫szym towarzystwie.
2. Niewybuchy. Innym zagro縠niem jest napotkanie w lesie niewybuchów z czasów II wojny 秝iatowej. Pod 縜dnym pozorem nie przeno秏y, nie przek砤dajmy i nie próbujmy sami rozbraja takich znalezisk. Natychmiast poinformujmy s硊縝y a patrol saperski, wyposa縪ny w odpowiedni sprz阾, zabezpieczy znalezione pociski.
3. Dzikie zwierz阾a. Dobrze jest wiedzie, jak nale縴 zachowa w lesie. Pami阾ajmy, 縠 jeste秏y w miejscu, które jest domem dla dzikiej zwierzyny. W lesie nie nale縴 ha砤sowa, 秏ieci i urz眃za hucznych imprez. Nie nale縴 p硂szy, straszy ani przegania zwierzyny. Sp硂szone zwierz jest dodatkowym zagro縠niem. Odnotowujemy du縪 zg硂sze o zdarzeniach spowodowanych nag硑m wtargni阠iem sp硂szonej zwierzyny na drog. Takie zwierz powoduje zagro縠nie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.
4. Pogoda. Za砤manie pogody mo縠 nas zaskoczy w najmniej odpowiednim momencie. Ciep砤 odzie, p砤szcz przeciwdeszczowy, latarka a nawet mapa, powinny znale兼 si w naszym plecaku na wypadek burzy lub ulewy. Przyda si równie telefon komórkowy z na砤dowan bateri.
5. Zatrucie. Przypominamy, 縠 zbieramy tylko grzyby jadalne, a je秎i nie mamy pewno禼i co do rodzaju grzybów jakie zebrali秏y, po powrocie sprawd糾y je w najbli縮zym punkcie sanepidu. Dobr praktyk jest zbieranie tylko tych grzybów, które znamy.Zród硂 KPP w Namys硂wie
 
 


ReklamaZdj阠ia:


TAGI
policja, grzybobranie,
 

Tagi

Z ca砮go tygodnia

 • Dzi T硊sty Czwartek.
 • Po縜r budynku gospodarczego z boksami gara縪wymi
 • Poszukujemy 秝iadk體 podpalenia samochod體 ci昕arowych
 • ZAKSA w trzech setach lepsza od Friedrichschafen (zdj阠ia)
 • Samoch骴 z firmy taks體karskiej zosta zabezpieczony na parking policyjny za cofni阠ie licznika. Taks體k prowadzi 21-letni obywatel Ukrainy.
 • Kieruj眂a bmw dachowa砤 kiedy na ulice wbieg borsuk.
 • KRAPKOWICKA GRUPA SPEED
 • DW覥H KIEROWC覹 ZATRZYMANYCH ZA RACE NARUSZENIE ZASAD BEZPIECZE裇TWA
 • DZIANIA „SMOG”
 • Market on-line Galiano ju dzia砤.Zakupy z dowozem do domu.
 • Nowy radiow髗 dla policjant體 z G硂g體ka
 • POLICJANCI URATOWALI LUDZI Z PNEGO DOMU
 • TYMCZASOWY ARESZT ZA ZNACZNE ILOI NARKOTYK覹
 • DO MIESZKA袰覹 POWIATU NYSKIEGO DZWONI OSZUI
 • Berland wygrywa w Tychach
 • reklama

  Zobacz te:


  | Wszelkie prawa zastrze縪ne | kontakt: redakcja@prostozopolskiego.pl | reklama 533 245 028, zobacz ofert reklamow | zobacz pedigree database
  05:09
     pi眛ek, 21 lutego 2020 roku