Connect with us

Hi, what are you looking for?

Wiadomości

NIE PUSZCZAJ WIOSNY Z DYMEM

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Adam Tychowicz uczestniczył

NIE PUSZCZAJ WIOSNY Z DYMEM

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Adam Tychowicz uczestniczył w konferencji dotyczącej problematyki wypalania traw. Wzniecony pożar zagraża ludziom i ich dobytkowi, płoną lasy i giną zwierzęta. Konsekwencje w postaci grzywny to najłagodniejsza kara, jaka może spotkać osoby wypalające trawy. Obowiązek przestrzegania zakazu wypalania gruntów rolnych to również jeden z warunków otrzymania dopłat w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dzisiaj w budynku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odbyła się konferencja dotycząca problematyki związanej z wiosennym wypalaniem traw. Jej gospodarzem był dyrektor ARiMR Pan Wojciech Komarzyński. W spotkaniu uczestniczył także I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Adam Tychowicz oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. Bryg. Arkadiusz Kuśmierski.

Na wstępie Pan Wojciech Komarzyński mówił o ryzyku, jakie niesie ze sobą wypalanie traw. Ogień jest żywiołem i nigdy nie możemy mieć pewności, że będziemy w stanie go opanować. Chwila nieuwagi, silniejszy podmuch wiatru czy ukształtowanie terenu mogą spowodować znacznie większy pożar. Wówczas ewentualne konsekwencje są naprawdę poważne.

Natomiast I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Adam Tychowicz przypomniał o odpowiedzialności karnej jaka grozi za tego typu czyny. Niekontrolowany, podsycany wiatrem ogień może łatwo przenieść się na zabudowania czy tereny leśne, powodując duże straty. Ogień może być niebezpieczny także dla osób postronnych oraz tych, które go wzniecają. Bardzo często wypalane łąki znajdują się przy drogach. Wówczas dym może poważnie ograniczać widoczność kierowcom, co stwarza dodatkowe zagrożenie.

Nie bez znaczenia jest również aspekt ekologiczny. Ofiarą ognia padają żyjące dziko zwierzęta, a ziemia na “wypaleniskach” staje się jałowa.

WYPALANIE TRAW JEST NIE TYLKO NIEBEZPIECZNE, ALE TAKŻE I NIEDOZWOLONE!

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 8), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”. Art. 30 ust. 3 pkt. 3 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami): “w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
  2. korzystania z otwartego płomienia;
  3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. Dodatkowe sankcje zagrażają osobom, które doprowadziły do czyjejś śmierci – kara nawet do 12 lat więzienia.

Nieprzestrzeganie zakazu wypalania gruntów rolnych ma również negatywny skutek jeśli chodzi o płatności z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zlekceważeni tego wymogu może doprowadzić do zmniejszenia lub pozbawienia dopłat w całości. Wiosenne pożary spowodowane wypalaniem traw stanowią poważne zagrożenie dla ludzi, zwierząt, lasów, domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych. Apelujemy o rozsądek! Zanim podpalisz, zastanów się czy nie narazisz życia swojego i innych.

Źródło KWP Opole

1358
Advertisement
Advertisement

Może Ci się spodobać

Z ostatniej chwili

W sobotę 25 maja, o godzinie 19:19 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku na DK45 w Zimnicach Małych.

Z ostatniej chwili

W sobotę 25 maja, o godzinie 19:19 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku na DK45 w Zimnicach Małych.

Z ostatniej chwili

Dzisiaj 25.05.2024r. Od samego rana, policjanci ruchu drogowego z Opolszczyzny rywalizowali na strzelnicy, podczas symulacji pomocy

Z ostatniej chwili

W sobotę 25 maja o godzinie 10:30, służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie od operatora nr alarmowego 112,o pożarze samochodu