Connect with us

Hi, what are you looking for?

Wiadomości

Działania Wojewody Opolskiego w związku z przeciwdziałaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2

Priorytetowym zadaniem Wojewody Opolskiego jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim pacjentom Opolszczyzny chorującym na COVID

Priorytetowym zadaniem Wojewody Opolskiego jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim pacjentom Opolszczyzny chorującym na COVID – 19, których stan zdrowia wymaga objęcia opieką szpitalną.Szpitale dla pacjentów COVID-19Od początku października br. liczba łóżek w szpitalach II i III poziomu, dla pacjentów wymagających leczenia z powodu COVID – 19 wzrosła do prawie 900. Biorąc pod uwagę stały wzrost liczby zakażeń na terenie województwa opolskiego, który od początku października wzrósł dziesięciokrotnie, jak również liczbę tzw. ognisk zakażeń, która wzrosła pięciokrotnie decyzje te były nieuniknione. W ramach realizacji strategii powiększania bazy łóżkowej dla pacjentów COVID-19, Wojewoda Opolski wydał 90 decyzji dla szpitali. W ramach tych poleceń na dzień 5 listopada br. na terenie Opolszczyzny jest 6 szpitali w pełni przekształconych :
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu – szpital koordynacyjnyZespół Opieki Zdrowotnej w BiałejZakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w OpoluNamysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w NamysłowiePowiatowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w KluczborkuOpolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. od 10.11.2020 r.

Ponadto w systemie hybrydowym pracuje 8 szpitali.
Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o w OpoluSamodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w GłubczycachSzpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach OpolskichKrapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.116 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w OpoluZespół Opieki Zdrowotnej w NysieSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w GłuchołazachStobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Kup

Ponadto na wniosek Wojewody dwie prywatne placówki medyczne, EMC Instytut Medyczny S.A. – Szpital Specjalistyczny Św. Rocha w Ozimku przekształcono na placówkę hybrydową i Vital Medic Sp. z o.o., zostały przekształcone w całości na leczenie pacjentów COVID-19.
Szpital tymczasowyZgodnie ze strategią Rządu RP Wojewoda Opolski realizuje budowę szpitala tymczasowego w Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Opolu. Zaplanowano utworzenie 150 łóżek – wszystkie z dostępem do tlenoterapii, w tym 38 spełniających wszelkie standardy stanowisk intensywnej terapii, z możliwością przekształcenia do 50% łóżek na łóżka OIOM.
Realizując przyjętą strategię na terenie Opolszczyzny na koniec listopada br. Dostępnych będzie 1300 łóżek dla pacjentów COVID-19. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu został tzw. szpitalem koordynującym dla szpitala tymczasowego. Szpital ma być gotowy już pod koniec listopada br.
Tak szybkie tempo prac przygotowawczych możliwe jest dzięki, dobrej współpracy z Prezydentem Miasta Opola jak i Dyrektorem. – Tak powinna wyglądać współpraca, tak ma wyglądać wspólne działanie na rzecz dobra ludzi – mówił wojewoda dziękując za współprace.
Dla osób pracujących w szpitalu tymczasowym, dostępny jest „hotel dla medyka” w Opolu. Personel szpitala tymczasowego będzie mógł skorzystać z zakwaterowania i wyżywienia bezpłatnie.
Pacjenci specjalistyczniPamiętając także o pacjentach tzw. specjalistycznych zabezpieczono m.in. 22 miejsca dla pacjentów z potwierdzonym COVID – 19 wymagających hospitalizacji z powodów psychiatrycznych, a także 22 miejsca dla pacjentów kardiologicznych. W szpitalu tymczasowym będzie zapewniona pełna diagnostyka.

Dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 , którzy wymagają hospitalizacji z przyczyn innych niż COVID 19 np. operacji wyrostka robaczkowego, endoprotezoplastyki, udaru mózgu, porodu czy tez świadczeń tzw. wysokospecjalistycznych kardiochirurgicznych neurochirurgicznych tj. świadczeń zabiegowych – na mocy decyzji Wojewody Opolskiego zabezpieczono dostęp do świadczeń poszczególnych specjalności w niżej wymienionych podmiotach.
chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej chirurgii urazowo- ortopedycznej , ginekologia i położnictwo, neonatologia ,OIOM neurologia i urologia , laryngologia i okulistyka – szpital koordynacyjny w SP ZOZ Kędzierzynie – Koźlu,chirurgii naczyniowej, neurochirurgii i kardiochirurgii , chirurgii dziecięcej nefrologii, chirurgii szczękowo twarzowej oraz OIOM – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu,w zakresie pediatrii – Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.świadczeń kardiologicznych w tym w zakresie ostrych zespołów wieńcowych – Scanmed w Kluczborkuw zakresie trombektomii mechanicznej w niedokrwiennym udarze mózgu – Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jadwigi w Opoluświadczenia dla pacjentów psychiatrycznych dla dorosłych – Wojewódzki specjalistyczny Zespól Neuropsychiatryczny w Opolu oraz na mocy porozumienia Wojewody Opolskiego i Wojewody Łódzkiego świadczenia te realizowane są przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej Curie w Zgierzu.hemodializoterapii – DAVITA sp. z o.o., planowane – Diawerum w GłubczycachIzolatoriaPonadto w celu odciążenia szpitali i bazy łóżkowej w szpitalach Wojewoda Opolski podejmuje czynności związane ze zwiększaniem liczby miejsc w izolatoriach, których do końca listopada ma być 1000. Na dzień 5 listopada br. na pacjentów wymagających pobytu w izolatoriach oczekuje 684 miejsca na terenie całej Opolszczyzny
Mobilne punkty badań i karetki wymazoweDla mieszkańców Opolszczyzny, którzy otrzymali skierowanie na wykonanie badań w kierunku koronawirusa, utworzono 20 punktów pobrań, zlokalizowanych we wszystkich powiatach.
Trwają prace nie tylko nad utworzeniem kolejnych punktów pobrań, ale również nad wydłużeniem godzin pracy punktów już istniejących.
W trosce o dobro pacjentów, którzy ze względu na swój stan zdrowia nie mogą dojechać samodzielnie na pobranie wymazu do punktów pobrań zabezpieczono 10 karetek wymazowych, które będą do wszystkich powiatów Opolszczyzny.
Dostęp do tlenu oraz utylizacja odpadów w szpitalachWojewoda Opolski działając w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa Opolskiego przy podziale środków finansowych w ramach samorządowego programu RPO do walki z COVID-19 wyznaczył 3 priorytety, które mają zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania szpitali z terenu woj. opolskiego tj.:

1. Pełny dostęp pacjentów do tlenu medycznego – rozbudowa lub modernizacja istniejącej instalacji dystrybucji tlenu poprzez postawienie na stałe kilkutonowego zbiornika z tlenem oraz rozprowadzenie instalacji wewnątrz obiektu (tzw. gniazda tlenowe),
2. Zamontowanie urządzeń do dezynfekcji ścieków zakaźnych – zadanie koordynowane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
3. Rozbudowa magazynów lub postawienie na stałe kontenera (chłodni) na odpady medyczne.

Dodatkowo poleceniem Wojewody Opolskiego od dnia 26. 10.2020 r. Powiatowe Centra Zarządzanie Kryzysowego raportują w cyklach tygodniowych ilości odpadów medycznych wytwarzane przez szpitale zlokalizowane na terenie każdego powiatu. Raporty stanowią informację zarządczą zarówno dla JST jaki i w skali województwa dla Wojewody Opolskiego i przesyłane są do firm odpowiedzialnych za odbiór odpadów medycznych od ich wytwórców.

3633
Advertisement
Advertisement

Może Ci się spodobać

Z ostatniej chwili

W poniedziałek (19 lutego) rolnicy protestowali przed Urzędem Wojewódzkim w Opolu. Ulica Piastowska była zablokowana. Protestujący oczekiwali spotkania

Z ostatniej chwili

W piątek, 16 lutego rolnicy z powiatu oleskiego, wraz z delegacją powiatu namysłowskiego przyjechali pod Urząd Wojewódzki, by zaprotestować

Z ostatniej chwili

"Ja, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta…" - tymi słowami zaczyna się rota ślubowania.

Z ostatniej chwili

Opolskie szpitale przyjęły czterech ukraińskich żołnierzy rannych podczas trwającej wojny. Pociąg z rannymi przyjechał wczoraj (12.08.2022) do Opola.